Bùi Văn Anh - Bác sĩ ngoại khoa trẻ nghiên cứu thành công phẫu thuật gãy xương quay

Bác sĩ Bùi Văn Anh là tấm gương đại diện cho hàng ngàn thầy thuốc trẻ thành phố đang hàng ngày cống hiến những sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm
Chiếc xe xanh