Bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp Việt năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn ở mức cao, khoảng 75,7% số doanh nghiệp thành lập mới. Tuy có vẻ ảm đạm, nhưng thực chất số lượng tăng mới về doanh nghiệp Việt đã tăng cả về số lượng và chất lượng.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh