Bữa cơm giá 1.000 đồng làm ấm lòng nhiều người khó khăn

1.000 đồng những tưởng nhỏ bé nhưng có thể mang đến một bữa cơm "no lòng ấm dạ" cho những ai cần.

Trung tâm Tin tức