Brazil: Carnival 2020 sẽ có bất ngờ lớn

Brazil đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội hóa trang thường niên tại Rio de Janeiro và tất cả mọi người đều được chào đón đến với lễ hội này.

Trung tâm tin tức