Bọt thông minh có thể nâng cao hoạt động của robot

Với loại bọt thông minh AI foam, chúng mềm giống như bọt biển và giúp robot có thể có được sự nhạy cảm xúc giác khá gần khả năng của con người. Thực ra, đây là một loại polymer có độ đàn hồi cao, có chất hoạt động bề mặt để làm giảm sức căng bề mặt.

Nguồn: Trung tâm Tin tức