Bóng Tròn ngày 20/12/2018

Video Chương trình khác
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ