Bóng Tròn ngày 13/9/2018

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
20g - Thứ Bảy - HTV2
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Hai - HTV7