Bốn đại học của Việt Nam xuất hiện trên bảng xếp hạng các Đại học thế giới

Cũng trong năm 2019-2020, lần đầu tiên các đại học của Việt Nam được liệt kê trong Bảng xếp hạng thuộc Trung tâm Xếp hạng các ĐH trên thế giới (The Center of World University Rankings)

Trung tâm Tin tức