Bồi dưỡng văn hóa đọc từ tiết đọc sách định kỳ

Nhiều chương trình hoạt động đã và đang ra đời để thúc đẩy, lan tỏa văn hóa đọc. Trường THCS Nguyễn Hiền quận 7 đã tổ chức tiết đọc sách định kỳ cho học sinh.

Trung tâm Tin tức