Bộ Y tế khuyến cáo về ô nhiễm không khí

Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã đưa ra 14 khuyến cáo và hướng dẫn để người dân đối phó với ô nhiễm không khí nặng nề trong những ngày vừa qua.

Trung tâm Tin tức