Bộ Y tế khẳng định không thiếu oxy y tế điều trị COVID-19

Bộ Y tế đã đến khảo sát, đánh giá về khả năng cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất oxy y tế và thực tế cho thấy, hiện các doanh nghiệp hoàn toàn có thể đáp ứng oxy cho khu vực điều trị tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Nguồn: Trung tâm Tin tức