Bộ Y tế cho ý kiến chuyên môn về các điều kiện, tiêu chí cho học sinh nghỉ học phòng dịch

Bộ Y tế đã có ý kiến phúc đáp công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho ý kiến chuyên môn về các điều kiện, tiêu chí cho học sinh nghỉ học.

Trung tâm Tin tức