Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao tặng TP.HCM 10 tấn gạo

Ngày 27/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch COVID-19 tiếp nhận 10 tấn gạo (đợt 2) do cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao tặng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức