Bộ truyện tranh "Hiền tài nước Việt" sắp ra mắt độc giả thiếu nhi

Bộ truyện tranh "Hiền tài nước Việt" với nội dung kể về các bậc hiền tài trong sử Việt sắp được ra mắt các bạn độc giả thiếu nhi, đây là một bộ truyện tranh giàu ý nghĩa nhằm giúp các em thiếu nhi hiểu biết về những tấm gương hiền tài của nước nhà.

Trung tâm Tin tức