Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc sẽ viếng thăm Triều Tiên

Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon sẽ dẫn đầu một phái đoàn bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên kéo dài trong 3 ngày.

Trung tâm Tin tức