Bỏ trốn khỏi khu vực cách ly có thể bị xử lý hình sự

Cách ly ngườ bệnh là vấn đề sống còn của phòng chống dịch. Nhưng nhiều người chưa nhận thức được tình hình dịch bệnh và tầm quan trọng của việc cách ly y tế. Theo luật hiện hành, bỏ trốn khỏi khu vực cách ly có thể bị xử lý hình sự.

Trung tâm Tin tức