Bổ sung nhân lực ngành ngữ âm trị liệu

Hiện ở Việt Nam chưa có mã ngành cho chương trình ngữ âm trị liệu, kéo theo đó là nguồn nhân lực ở lĩnh vực này còn hạn chế.

Trung tâm Tin tức