Bố là tất cả - Trailer tập 60

Trong một lần tranh luận cùng ông Hiếu, vì thiếu suy nghĩ mà Hoàng Khang đã có ý xúc phạm ông Hiếu.

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7