Bố là tất cả - Trailer tập 60

Trong một lần tranh luận cùng ông Hiếu, vì thiếu suy nghĩ mà Hoàng Khang đã có ý xúc phạm ông Hiếu.

Video Chương trình khác
19g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7