Bố là tất cả - Tập 7

Ngọc Lan nhận lời làm thư ký cho Thanh Bình

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV2
Các tác phẩm đoạt giải LHTHTQ của HTV
21g - Thứ Hai - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9