Bố là tất cả - Tập 59

Trước việc Hoàng Khang liên tục sắp xếp cuộc hẹn với đối tác vào ngày cuối tuần hòng ngăn cản việc xem mắt của Minh Thảo, ông Hiếu đã có những dự tính và kế sách đối phó như thế nào?

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Thứ Bảy - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g30 - Chủ Nhật - HTV7