Bố là tất cả - Tập 59

Trước việc Hoàng Khang liên tục sắp xếp cuộc hẹn với đối tác vào ngày cuối tuần hòng ngăn cản việc xem mắt của Minh Thảo, ông Hiếu đã có những dự tính và kế sách đối phó như thế nào?

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7