Bố là tất cả - Tập 59

Trước việc Hoàng Khang liên tục sắp xếp cuộc hẹn với đối tác vào ngày cuối tuần hòng ngăn cản việc xem mắt của Minh Thảo, ông Hiếu đã có những dự tính và kế sách đối phó như thế nào?

Video Chương trình khác
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
21g - Thứ Hai - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Ba - HTV7