Bố là tất cả - Tập 3

Đình Quân lén lút dắt Đông Sương về nhà ở tạm để trả ơn.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
19g - Thứ Bảy - HTV7
Công thức chế biến món ngon đơn giản mới lạ mỗi ngày
20g45 - Thứ Bảy - HTV9