Bố là tất cả - Tập 25

Để cứu hợp đồng của công ty, Minh Thảo đã làm mọi cách, thậm chí dùng đến mối quan hệ cá nhân của mình. Tuy nhiên, nỗ lực đó không được Hoàng Khang nhìn nhận.

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g45 thứ 7 - HTV9
19g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7