Bố là tất cả - Tập 11

Vì thân thế gia đình cản trở sự nghiệp nên Minh Nhân đã có nhiều lời lẽ nặng nhẹ với ba của mình, khiến ông vô cùng đau lòng.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9