Bộ khung trợ lực giúp người bị liệt có thể đi lại

Một người cha ở Pháp đã cùng các cộng sự chế tạo bộ khung trợ lực cho người con trai gặp chứng đi lại khó khăn. Sản phẩm này hiện đang được sử dụng tại nhiều bệnh viện trên thế giới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức