Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý nghiêm vụ giáo trình có "Đường lưỡi bò"

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra công văn yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội làm rõ sai phạm và xử lý theo pháp luật vụ việc giáo trình có "Đường lưỡi bò".

Trung tâm Tin tức