Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tâm lý cho học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng sư phạm về việc hỗ trợ học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức