Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức đợt 2 kỳ thi THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Nguồn: Trung tâm Tin tức