Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép điều chỉnh nguyện sau phúc khảo

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa có thông báo cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau khi chấm phúc khảo.

Trung tâm Tin tức