Bỏ đại học để học nghề - Xu hướng mới của giới trẻ

Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp phổ thông đã chọn học nghề thay vì theo đuổi giảng đường Đại học. Điều này cho thấy sự thay đổi trong quan niệm của giới trẻ về việc lựa chọn hướng đi tương lai.

Trung tâm Tin tức