Bình Thuận tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch, do ảnh hưởng của đại dịch, có tới 80- 90% doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc phải tạm ngừng kinh doanh; một số doanh nghiệp phá sản, giải thể. Riêng các cơ sở lưu trú có quy mô càng lớn thì thiệt hại càng lớn.

Trung tâm Tin tức