Bình Thuận: Thanh Long vụ Tết giữ giá cao

Năm nay, các nhà vườn có thanh long ở tỉnh Bình Thuận rất phấn khởi vì bán được với giá cao. Để chuẩn bị cho vụ Tết, từ hơn 3 tháng trước, nông dân phải cho chong đèn mới kịp cho thu hoạch.

Trung tâm Tin tức