Bình Thuận gồng mình đối mặt hạn hán gay gắt

Bình Thuận đã công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2. Hiện tượng nắng nóng ngày càng trở nên gay gắt bất thường, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt sản xuất của người dân.

Trung tâm Tin tức