Bình Thạnh: Triển khai phần mềm Zalo Official Account phục vụ người dân

UBND phường 5 quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ đăng ký thực hiện và triển khai phần mềm Zalo Official Account đến nhiều khu phố.

Trung tâm Tin tức