Biệt đội X6 - Tập 142

Ba bạn trẻ sẽ thực hiện nhiệm vụ bí mật, làm sao để "lừa" các thành viên X6 thực hiện được một yêu cầu được chương trình đưa ra. 

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g - Thứ Bảy - HTV2
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7