Biệt đội X6 Mùa 2 - Tập 79

Không ngờ có lúc các người đẹp của "Biệt đội X6" lại bị bắt cóc ngay chính tại "đại bản doanh" của mình...

Video Chương trình khác
20g - Thứ Bảy - HTV2
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7