Biến thời gian nghỉ học do dịch bệnh thành hoạt động có ích

Tại TP.HCM, nhiều trường đại học đã phát động những cuộc thi trực tuyến nhằm tận dụng thời gian nghỉ của sinh viên thành những việc làm có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trung tâm Tin tức