Biến thể Omicron có thể đã xuất hiện sớm hơn tại châu Âu

Giới chức y tế Hà Lan cho biết, biến thể Omicron có thể đã xuất hiện ở châu Âu sớm hơn những gì mà chính phủ các nước tại đây đã nghĩ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV