Bí quyết đánh bại dịch COVID-19 của Trung Quốc

Trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới thì tại Trung Quốc, tình hình lại có dấu hiệu khả quan nhờ biện pháp kiểm soát cụ thể từng hộ gia đình.

Trung tâm Tin tức