Bí kíp luyện ăn - người nổi tiếng: tập 5

Video Chương trình khác
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
21g30 - Thứ Ba & 21g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
20g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV2
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7