Bỉ cải tổ nội các sau khi Đảng N-VA rút khỏi liên minh cầm quyền

Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo, ông sẽ cơ cấu lại chính phủ, sau khi Đảng cánh hữu N-VA rút khỏi liên minh cầm quyền.

Trung tâm Tin tức