Bệnh viện TP.HCM cam kết giảm chất thải nhựa

3 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc giảm thiểu rác thải nhựa tại đơn vị. Đây là một trong những bước tiên phong, để tiến tới giảm rác nhựa trên toàn ngành Y tế thành phố.

Trung tâm Tin tức