Bệnh viện thẩm mỹ tế bào gốc DNA ký kết hợp tác với Hàn Quốc

Nhằm phục vụ cho nhu cầu làm đẹp chuẩn Hàn ngay tại Việt Nam, Bệnh viện thẩm mỹ Tế bào gốc DNA đã ký kết hợp tác với bác sĩ Kim Kyung Dong đến từ Hàn Quốc.

Trung tâm Tin tức