Bệnh viện "kiểu mẫu" tại quận Thủ Đức

Giải quyết các thủ tục nhanh chóng, vận dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình vận hành, hiện nay bệnh viện quận Thủ Đức đang là một trong những bệnh viện xứng đáng là "kiểu mẫu" cho nhiều bệnh viện học tập, nhận được nhiều sự hài lòng từ người dân.

Trung tâm Tin tức