Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện thành công 2 ca ghép gan

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công 2 trường hợp ghép gan thứ 10 và 11 mà không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài.

Trung tâm Tin tức