Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM hỗ trợ người bệnh phòng chống dịch bệnh nCoV

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt phổ biến kiến thức phòng chống dịch cần thiết cho người nhà người bệnh...

Trung tâm Tin tức