Bệnh viện Chợ Rẫy tặng học bổng cho trẻ em mồ côi vì COVID-19

12 học sinh ở Quận 5, 8, 11 có cha mẹ mất trong đại dịch vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết trao tặng gói học bổng “đỡ đầu” đến khi tốt nghiệp đại học.

Nguồn: Trung tâm Tin tức