Bệnh viện Chợ Rẫy dùng thẻ khám bệnh - thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 18/5, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức lễ khai trương triển khai ứng dụng thẻ khám bệnh thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử.

Trung tâm Tin tức