Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Cần Giờ được nâng gấp đôi quy mô

Sở Y tế TP.HCM vừa đưa vào hoạt động cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Cần Giờ với quy mô 300 giường.

Trung tâm Tin tức