Bệnh viện Bà Rịa sẵn sàng ứng phó dịch COVID-19

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh việc tạm dừng các dịch vụ du lịch trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng đã sẵn sàng nguồn lực, nhân lực để ứng phó dịch.

Trung tâm Tin tức