Bệnh tay chân miệng bắt đầu tăng mùa tựu trường

Những ngày đầu tháng 9, học sinh trong cả nước đã bắt đầu bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm mà một số dịch bệnh trong trường học, nhất là tay chân miệng có nguy cơ bùng phát.

Trung tâm Tin tức